Plant Locations

DSC_0019
MUMBAI,  MAHARASHTRA
REGISTERED OFFICE & WORKS :
Lake Road,Bhandup (W),
Mumbai-400 078.
Nashik
SATPUR, NASHIK, MAHARASHTRA

Plot No. 110/111 M.I.D.C., Satpur,
Nashik-422 007.

SInner Plant-2
SINNAR, NASHIK,  MAHARASHTRA
Plot No. A-84, MIDC Sinnar, Nashik Pune Road, Malegaon, Nashik-422 113.
Dehradun
DEHRADUN, UTTARAKHAND

New Khasra No. 64-67 & 74, Langha Road, Village Charba, Vikas Nagar,
Dehradun-248 197, Uttarakhand